Żywe obrazy 2019

Gala „Żywe obrazy”, która miała miejsce w auli XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu 5 grudnia br., jest projektem, który zrodził się z potrzeby przełamania szkolnej rutyny, chęci zainicjowania projektu, który będzie nowy, modny, pasjonujący, niesztampowy, który poderwie uczniów do nowej aktywności, a oderwie od akademickiego myślenia o sztuce. Poszukiwałyśmy czegoś, co połączy w sobie wątki i problemy współczesnej humanistyki, pozwoli uczniom zmierzyć się z tradycją wielkich dzieł malarskich, dokonywać wyborów, szukać nowych dróg artystycznego wyrazu, interpretować sztukę przez pryzmat współczesnych, globalnych problemów.
W projekcje wzięły udział klasy humanistyczne. Każdy zespół lub uczeń mógł podążyć drogą tradycyjną, czyli możliwie jak najlepiej odtworzyć obraz lub drogą swobodnej interpretacji dzieła malarskiego, kierując się ku nieraz nieoczywistym odczytom.

W skład jury weszli:

wicedyrektor XV LO – Monika Cieślak, humanistka, estetka, kobieta obdarzona dużą wrażliwością artystyczną,

pani Magdalena Zwierzyńska – humanistka, bibliotekarka, animatorka kultury,

Marta Bączyk – niezwykle uzdolniona studentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,

Anna Łącka – uczennica klasy maturalnej, kandydatka do stypendium Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego, osoba o dużych kompetencjach humanistycznych, miłośniczka języka polskiego,

Paweł Dutkowski – uczeń klasy maturalnej o profilu biologiczno-chemicznym, miłośnik literatury pięknej, laureat konkursów recytatorskich, jedyny człowiek w szkole, który zna na pamięć monolog Kordiana na Mount Blanc,

Noriaki Kasai – poznański streetartowiec, autor znanego już w całej Europie Pana Peryskopa,
pani Dorota Kasprzak – historyk sztuki, pisarka, podróżniczka.

Każdy członek jury stanął przed trudnym zadaniem. Musiał wybrać trzy, jego zdaniem najlepsze obrazy, przydzielając im kolejno 15, 10 lub 5 punktów. Jury nie porozumiewało się ze sobą, każdy oceniał i przydzielał punkty według uznania. Po ich zliczeniu okazało się, że można było przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Jan Orliński z kl. IA_G za współczesną interpretację „Stańczyka” Jana Matejki.

Wg jury: „Autor zdjęcia wykazał się kreatywną postawą, uaktualniając problematykę, jaką porusza obraz Jana Matejki. Za pomocą wydarzeń z dalekiej przeszłości chciał zwrócić uwagę na złe decyzje, manipulację, skutki nie do końca przemyślanych działań i braku narodowej jedności, zbliżające naród do katastrofy. Praca Janka świadczy o świadomym obcowaniu z dziełem, dzięki czemu rzeczywiście ono ożywa”, „zdjęcie niesie za sobą aktywny komunikat, indywidualny komentarz w tej sprawie”, „kwestie klimatyczne, środowiskowe dziś są nośnym tematem; przedstawienie współczesnego Stańczyka, jako człowieka zamartwiającego się o losy planety jest idealną interpretacją na miarę dzisiejszych czasów”.

II miejsce zajęły ex aequo:

klasa 1A_P za interpretację „Śpiewającego kamerdynera” J. Vettriano

Z komentarza jury: „Zdjęcie doskonale oddaje klimat obrazu i jest hipnotyzujące. Wrażenie robi sposób przedstawienia ruchu oraz wierność oryginałowi”.

kl. IE_P za „Śniadanie wioślarzy” Augusta Renoira (współczesna interpretacja)

Zdaniem jury: „Mamy tu do czynienia ze zderzeniem rzeczywistości, codzienności w jakiej przyszło żyć artyście w XIX w., a tym, co towarzyszy nam w XXI w. Na zdjęciu konkursowym zostają wyraźnie podkreślone diametralne różnice – przede wszystkim wpływ technologii na nasz codzienny tryb życia (większość osób współcześnie spożywa śniadanie w towarzystwie telefonu, komputera), a także zmiany w formie komunikacji między sobą w tak zwyczajnej sytuacji, jak siedzenie przy wspólnym stole.
Poza tym, mimo współczesnego ubioru i akcesoriów znajdujących się na stole, zostają zachowane kapelusze – element łączący, a także ponadczasowy w kwestii mody”.

kl. IF_G za „Sen Dantego” D. Rosettiego

W opinii jury: „Klasie udało się stworzyć pewną aurę tajemniczości, która panuje na obrazie oraz dobrze oddać kolory”. „To świetny przykład operowania nastrojem tajemniczości i romantyzmu tak charakterystycznym dla prerafaelitów. Charakterystyczna jest dbałość o detal, estetyzm, uczuciowość i symbolizm. Przycięty, bliski kadr, skupienie się na centralnej scenie, zagranie kolorystycznymi akcentami przydającymi scenie tajemniczości, a także dbałość o gest tworzą całość, której z pewnością przyklasnąłby sam autor dzieła; prerafaelici często malowali w plenerze oraz z modeli (słynna historia z trzymaniem Siddal w wannie, by pozowała do „Ofelii”) – to zdjęcie może być ożywionym obrazem lub pochwyconą tuż przed namalowaniem sceną z pracowni artysty”.

III miejsce zajęły ex aequo:

kl. IE_P za „Dziewczynę z perłą” J. Vermeera

Jury przyznało nagrodę za: „dbałość o szczegóły, zachowaną kontrastującą kolorystykę oraz niezwykłe podobieństwo modelki”; „pięknie odtworzony obraz, świetnie dobraną modelkę”. „Grupa postawiła na subtelność i idealne odwzorowanie. Przemyślana i broni się wśród obrazów będących interpretacją”.
kl. IA_G za „Karnawał dzieci z chorągiewką” T. Makowskiego

Z opinii jury: „Widać tu zaangażowanie, dbałość o szczegóły oraz całościową kompozycję. Większość obrazów nie posiada tła i przez to nie można ich odebrać całościowo, a to właśnie tła obrazów tworzą specyficzne klimaty”. Nagroda należy się „za odwagę, figury ludzkie sprowadzone są tu do podstawowych form geometrycznych – jak pokazać taką syntezę organicznego kształtu? Dzieci stłoczone na małej przestrzeni sceny, przebrane w karnawałowe proste stroje arlekinów, doczepione nosy, czapki z papieru, konik na patyku, tytułowa chorągiewka, wszystko to znajdziemy na zdjęciu; ale i coś więcej – barwę, rytm, malarskość. Sens kubistycznej syntezy, prostotę kształtu i prawdę o nim”.

kl. IA_P za „Śniadanie wioślarzy” A. Renoira w wersji oryginalnej.

Zdaniem jury: „znakomite wyczucie kompozycji Renoira. Niby proste odtworzenie, ale zredukowanie jej (liczba postaci, rekwizytów gestów) odrzucenie, tego, co zbędne, przy jednoczesnym zachowaniu dominanty kolorystycznej, kierunków, akcentów barwnych. Zrozumienie otwartej kompozycji charakterystycznej dla impresjonistów i wyciągniecie z niej wniosków. Brawurowe dodanie pejzażu w tle. Dostrzeżenie formalnych elementów kompozycji i dbałość o ich zachowanie”

Nagrodę publiczności zdobyła kl. IE_P za „Dziewczynę z perłą” J. Vermeera.

Mamy nadzieję, że wygrana sprawiła radość młodym artystom, a uczestnictwo w projekcie stało się wspaniałą przygodą w świecie tekstów kultury. Liczymy także na to, że projekt zdobył serca publiczności stanie się „nową tradycją” XV LO.

Anna Kryńska i Ludmiła Śliwieńska

Pozostałe prace konkursowe

Zdjęcia z Gali wręczenia nagród

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content