„Młodzi w akcji +”, czyli jak działać aktywnie pomimo pandemii

W ubiegłym roku szkolnym troje uczniów z obecnej klasy 3ag – Paulina Buczak, Kaja Klim i Stanisław Słowiński – uczestniczyło w programie „Młodzi w akcji+” koordynowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Mimo że w rzeczywistości edukacji zdalnej uczniom i uczennicom często brakowało dodatkowych aktywności, w które mogliby się wspólnie zaangażować, program CEO pomógł tym trojgu odnaleźć rzeczy, na które mają wpływ, a także zaplanować i przeprowadzić działanie na rzecz społeczności lokalnej.

Młodzi humaniści spośród wielu aktywności wybrali tę, która najbardziej wiązała się z profilem ich klasy – zrealizowali reportaż „Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije”, przy tworzeniu którego nawiązali kontakt z sąsiadującą z naszą szkołą restauracją „Szczaw i Mirabelki”.

Reportaż można przeczytać TU:

Ponadto Kaja, Paulina i Stanisław brali udział w szkoleniach, w trakcie których uczniowie i uczennice planowali swoje działania na rzecz społeczności lokalnych, w kursie internetowym, w trakcie którego młodzi ludzie rozwijali swoje kompetencje liderskie i uczyli się, jak dyskutować na trudne tematy, w inspirujących wykładach i webinariach oraz w wydarzeniu podsumowującym – Konferencji ,,Młodzi w akcji +”.

Na pewno było warto i – jako szkoła – powtórzymy tę przygodę.

Skip to content