Spotkanie z panią policjantką

17 czerwca w auli odbyły się wykłady z zakresu profilaktyki uniwersalnej, w których uczestniczyła młodzież klas pierwszych i część drugich. Spotkanie z policjantką miało na celu uświadomić uczniom istnienie zjawisk ocenianych jako niekorzystne oraz wskazać możliwości ochrony przed nimi. Uczniowie dowiedzieli się jakie zachowania uważane są za ryzykowne i jak obniżyć ich pojawienie się, a także jak osłabić czynniki ryzyka. Młodzież została zapoznana ze skutkami prawnymi i psychologicznymi zachowań ryzykownych oraz uzyskała informacje na temat zagrożeń, jakie mogą się pojawić w związku z korzystaniem z Internetu. Omówione zostało  w jaki sposób uniknąć zagrożeń z sieci i im przeciwdziałać np. hejtowaniu.
Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego niektórzy młodzi ludzie podejmują zachowania ryzykowne: palą papierosy, piją alkohol, sięgają po narkotyki, kradną i stosują cyberprzemoc a inni, którzy mają większy respekt do norm społecznych, realizują swoje zadania i potrzeby rozwojowe bez ryzyka lub z mniejszym ryzykiem dla swojego zdrowia. Z pewnością wiadomości, jakie zostały przekazane uczniom, przyczynią się do wypracowania bardziej racjonalnego i krytycznego myślenia oraz podejmowania świadomych wyborów przez młodzież naszego liceum.

Skip to content